Jobs

Na našem serveru si můžete vydělat denáry pomocí pluginu Jobs. Jobs slouží k tomu aby si hráč vybral své profese (max. 2) a ty se mu pak postupně expí a hráč získá větší level svého jobsu, tím pádem získává větší výplaty.

Důležité příkazy k pluginu Jobs:

  • /jobs – zobrazí seznam dostupných příkazů
  • /jobs list – zobrazí seznam dostupných profesí
  • /jobs join jméno – přidá vás do dané profese
  • /jobs leave jméno – opustíte danou profesi

Veškeré příkazy pluginu  Jobs:

ergdrg